Dinsdag 13 september 2016, commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Rondvraag


Korte aantekeningen