34.531

Invoering nieuwe organisatiestructuur van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoekMet dit wetsvoorstel wordt een nieuwe bestuursstructuur voor de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) ingevoerd.

Beoogd wordt beoogd de centrale leiding te versterken. Strategische beslissingen moeten meer door het centrale bestuur worden genomen en het aantal organisatieonderdelen waaruit NWO bestaat wordt beperkt van negen gebieden naar vier domeinen. Daarnaast wordt een gesprekspartner en tegenkracht voor de raad van bestuur geïntroduceerd waarmee het bereiken van de doelstellingen van NWO door centraal beleid en een centrale strategie worden bevorderd en bewaakt.

De NWO organisatie heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, inclusief het technisch wetenschappelijk onderzoek en daarnaast tevens het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan naar de maatschappij inclusief het bedrijfsleven. Voorts bevordert de organisatie de overdracht van kennis van de resultaten van het door haar geïnitieerde, verrichtte en gestimuleerde onderzoek ten behoeve van die maatschappij (valorisatie). De organisatie richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het universitaire onderzoek in den breedte, dus zowel fundamenteel als technisch wetenschappelijk onderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 13 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 1 november 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2016

titel

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten