34.543

Wet uitvoering antidopingbeleidDit wetsvoorstel heeft tot doel het versterken van de aanpak van doping in de sport.

Hiervoor worden de reeds bestaande dopingreglementen aangevuld met een publiekrechtelijke regeling van het antidopingbeleid. In deze regeling staan de rechten en plichten van sporters maar ook waarborgen, bijvoorbeeld op het terrein van privacybescherming.

Daarnaast voorziet het voorstel in het instellen van de Dopingautoriteit als zelfstandig bestuursorgaan dat:

  • doping bestrijdt;
  • dopingcontroles uitvoert;
  • informatie over doping-overtredingen verzamelt en onderzoekt;
  • voorlichting over doping geeft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 februari 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, PvdA, PvdD, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: VVD en CDA.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2016

titel

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Medische Zorg en Sport

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

44