34.548

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffingDit wetsvoorstel wijziging de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819) naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (EK 33.819, P) en van wensen van en toezeggingen aan de Kamers.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de heffingsvermindering, de heffingsvrije voeten en de vrijstelling van de verhuurderheffing.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 22 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie en Groep Bontes/Van Klaveren.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 31 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. SP, PVV, CDA en de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2016

titel

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.


Documenten