Eerste Kamer kijkt naar eigen werkwijzeDe Eerste Kamer heeft dinsdag uit haar midden een tijdelijke commissie ingesteld die mogelijkheden tot versterking van de werkwijze van de Eerste Kamer gaat onderzoeken. De tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer wordt voorgezeten door senator Anne Flierman (CDA), tevens eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, en bestaat verder uit de senatoren: Hans Engels (D66, plaatsvervangend voorzitter), Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD), André Postema (PvdA), Bob Ruers (SP), Gom van Strien (PVV) en Tineke Strik (GroenLinks).

De mogelijkheid van het instellen van een commissie naar de werkwijze van de Eerste Kamer is aan de orde geweest in het debat op 19 januari 2016 in de Eerste Kamer over de Staatscommissie bezinning parlementair stelsel. Ook de Tweede Kamer heeft zich inmiddels uitgesproken over de wenselijkheid van het instellen van een Staatscommissie.

De nog in te stellen staatscommissie richt zich op het parlementaire stelsel als zodanig. In dat onderzoek moet onder meer de relatie tussen burger en parlement een prominente plek krijgen.

De tijdelijke commissie gaat daarentegen bekijken hoe de Eerste Kamer haar medewetgevende en controlerende taak eventueel kan versterken; dit door haar eigen (interne) werkwijze tegen het licht te houden. Dat gaat bijvoorbeeld om zaken als de noodzakelijke waarborgen voor een zorgvuldige afhandeling van wetgeving gegeven het feit dat wetsvoorstellen steeds vaker als spoedeisend worden aangemerkt, de informatiepositie van de Kamer en de mate van ondersteuning van de Kamerleden. De commissie zal naar verwachting medio 2017 met een rapport komen.

Dat de Eerste Kamer haar eigen werkwijze tegen het licht houdt, is eerder gebeurd. Zo heeft de Eerste Kamer in 2009 haar Europese werkwijze - het omgaan met voorstellen van de Europese Commissie - onder de loep genomen en aangepast. 


Deel dit item: