Dinsdag 8 november 2016, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.LVI plenaire COSAC

Bespreking van de conceptcontributies en ambtelijke annotaties

3.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bespreking

4.E160041

Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen