Dinsdag 8 november 2016, commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

Brief van de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie van 6 juli 2016 (33009, E)

Inbreng schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen