34.593

Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en VlagtweddeDit wetsvoorstel voorziet in het vrijwillig samengaan van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Hiermee ontstaat een gemeente van ruim 25.000 inwoners.  

Het doel van dit samengaan is het versterken van de bestuurlijke organisatie en het verzekeren van een adequate invulling van de huidige en toekomstige lokale en regionale samenwerking. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 14 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 als hamerstuk afgedaan. De PvdD en de PVV is daarbij aantekening verleend.  


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2016

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten