34.595

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en ZevenaarDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar in de provincie Gelderland. De nieuw te vormen gemeente zal Zevenaar gaan heten en ruim 43.000 inwoners tellen. 

Met dit voorstel wordt het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, ongewijzigd overgenomen. Aanleiding voor het voorstel is de wens van de betrokken gemeenten tot versterking van de bestuurlijke organisatie, met als doel het verzekeren van een adequate invulling van de huidige en toekomstige lokale en regionale opgaven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 14 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 als hamerstuk afgedaan. De PvdD en de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2016

titel

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dit koninklijk besluit kan aan artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van deze wet

terugwerkende kracht worden verleend tot en met 2 januari 2016.


Documenten