34.594

Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en SlochterenDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren in de provincie Groningen tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Hiermee ontstaat een gemeente van ruim 60.000 inwoners. 

Met dit voorstel wordt het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van deze provincie, ongewijzigd overgenomen. Aanleiding voor het voorstel is het meerjarige gezamenlijke proces van de Groningse gemeenten en de provincie tot versterking van de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK,2) is op 14 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 als hamerstuk afgedaan. De PvdD en de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2016

titel

Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten