Dinsdag 22 november 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Behandeling wetsvoorstel opslag duurzame energie

Brief van de minister van EZ van 18 november 2016 (34497, A)

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen