Dinsdag 15 november 2016, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inventarisatie behoefte aan mondeling overleg Europees Semester 2017


Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen