Dinsdag 6 december 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust, tevens de partiƫle herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Brieven - met bijlagen - van de minister van I&M van 1 juli 2016 en 18 augustus 2016 (33561, G en H)

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen