33.772

Evaluatie Initiatiefwet-Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen fiscusDit dossier bevat parlementaire publicaties over de evaluatie van de Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus Initiatiefwet-Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot, (30.645)).


Kerngegevens

begonnen

8 oktober 2013

titel

Evaluatie Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

Documenten

6