34.625

Initiatiefvoorstel-Van Vliet Verlaging aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden Algemene Rekenkamer en Hoge Raad en aanpassing ambtstermijn Kinderombudsman en VeteranenombudsmanDit initiatiefwetsvoorstel van het voormalige Tweede Kamerlid Van Vliet wijzigt onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en voorziet in de verlaging van het aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad en aanpassing van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en en Veteranenombudsman.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

8 december 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten