Dinsdag 17 januari 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 15:10 uur - aansluitend aan de combi-vergadering EZ-V&J)

7.Deskundigenbijeenkomst voorstellen fosfaatreductie

Programma en opzet deskundigenbijeenkomst op 7 februari 2017 inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532

Bespreking

8.Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen