Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de toekomst van de veehouderij.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 25 januari 2021 bij brief gereageerd op de brief van de minister van LNV van 24 november 2021 ter aanbieding van deelrapporten in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III (EK 28.973 / 29.683, K en bijlagen) (naar aanleiding van toezegging T02664 Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak).De commissies besluiten de brief aan de Tweede Kamer inzake versterking zoönosenbeleid (TK 25.295/28.807, 1711) te betrekken bij de nog te ontvangen beantwoording van deze brief.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 11 mei 2021 besloten de brief van de ministers van LNV en voor MZS van 24 maart 2021 over voortgang onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III (EK 28.973 / 35.570 XIV, I) (naar aanleiding van toezegging T02664 Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak) in verband met de nog uit te voeren vervolgonderzoeken opnieuw te agenderen kort na het aantreden van een nieuw kabinet.

Het mondeling overleg (EK, E) van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de minister van LNV over het het landbouwbeleid vond plaats op 4 december 2018 (naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 7 september 2018 over Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw (EK 35.000 XIV, A) en van de minister van LNV en van de staatssecretaris van VWS inzake reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem" (EK 31.532, A)).

De technische briefing over toekomstige ontwikkelingen mestbeleid c.a. en luchtkwaliteit rondom veehouderijen vond plaats op 31 oktober 2017.


Kerngegevens

begonnen

14 december 2016

titel

Toekomst veehouderij

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-133] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-133] documenten