Dinsdag 7 februari 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Gegevensverstrekking ten behoeve van landbouwkundig onderzoek

Voorstel voor een brief aan de minister van Economische Zaken

Bespreking en vaststelling brief

6.Rondvraag


Korte aantekeningen