34.673

Mogelijk maken van medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij huisartsDit voorstel maakt het voor huisartsen onder voorwaarden mogelijk zwangerschappen medicamenteus af te breken.

Daartoe heeft de huisarts een vergunning nodig op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Waz). De vrouw die haar ongewenste zwangerschap wil doen beëindigen heeft dan de keuze om deze behandeling te laten uitvoeren in een abortuskliniek of ziekenhuis of door een huisarts die in het bezit is van een vergunning voor deze ingreep.

Met dit voorstel wordt ook de overtijdbehandeling onder de Waz gebracht. Hiermee wordt de registratie van de overtijdbehandelingen bij het Staatstoezicht op de volksgezondheid een wettelijke plicht. Tegelijkertijd vervalt de zorgvuldigheidseis van de beraadtermijn van ten minste vijf dagen voor de overtijdbehandeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit wetsvoorstel bij brief (TK, 5) van 18 december 2017 ingetrokken


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2017

titel

Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

5