34.684

Aanwijzing luchtvaartterreinen voor landing van risicovluchtenDit wetsvoorstel regelt in de Luchtvaartwet dat alleen op de Luchthaven Schiphol risicovluchten mogen landen. Risicovluchten zijn intercontinentale vluchten die onder het 100%-controleregime op drugshandel vallen. Onder dit controleregime vallen nu vluchten uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Suriname, Venezuela en Bonaire.

Met dit voorstel wordt het verboden dat dit soort vluchten op een andere luchthaven dat de luchthaven Schiphol landen. Schiphol is op dit moment de enige luchthaven met voldoende faciliteiten om te afhandeling van deze risicovluchten te kunnen afhandelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 18 januari 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 februari 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 februari 2017

titel

Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten