Dinsdag 21 maart 2017, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Behandeling Europees Semester 2017

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen