Dinsdag 18 april 2017, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Korte aantekeningen