Dinsdag 10 oktober 2017, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

Inbreng

3.Rondvraag


Korte aantekeningen