34.799

Gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroepDit wetsvoorstel heeft tot doel om de mogelijkheden om gebruiksbeperkingen op te leggen voor analoge en digitale radio-omroep in één wettelijk kader te regelen, zodat in de toekomst één integraal beleid voor commerciële radio mogelijk wordt en er één wettelijke grondslag gecreëerd wordt voor het gebruik van het frequentiespectrum in zijn algemeenheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 15 februari 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 maart 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2017

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten