T02484

Toezegging Informeren Kamer over dwangboetes in Groningen bij het niet openstellen van winkels op zondag (34.647/34.775)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe dat een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over boetes aan winkels die niet open zijn op zondag ook aan de Eerste Kamer wordt gestuurd.


Kerngegevens

Nummer T02484
Status voldaan
Datum toezegging 5 december 2017
Deadline 1 januari 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Kamerleden P. Schalk (SGP)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen boetes
winkelopenstelling
zondagopenstelling
Kamerstukken Miljoenennota 2018 (34.775)
Evaluatie Winkeltijdenwet (34.647)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 10, item 3 - blz. 45

De heer Schalk (SGP): Ik denk dat die Bijbelse waarden en normen ons kunnen helpen. Denk aan een onderwerp als de zondagsrust. Wat is de kabinetsappreciatie op de laatste ontwikkeling dat in Groningen geen dwangboetes mogen worden opgelegd aan winkeliers die op zondag hun winkel niet openzetten?

(...)

Handelingen I 2017-2018, nr. 11, item 3 - blz. 15

Minister Rutte: Dan over de ontwikkelingen in Groningen met de dwangboetes. Het is waar dat in een heel enkel geval — gelukkig zijn het enkele gevallen — winkeliersverenigingen boetes opleggen wanneer de winkels op zondag niet open zijn. Wij zijn daar niet voor. Ik heb overigens begrepen dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Keijzer, zeer binnenkort een brief over deze kwestie stuurt aan de Tweede Kamer. Ik zal haar vragen om een afschrift van die brief aan de Eerste Kamer te sturen.Historie