WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

  • 30 april 2014, H. Franken (CDA)
    inzake inzake het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:699), waarin het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam betreffende naheffingsaanslagen in de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de daarbij gegeven boetebeschikkingen ongegrond is verklaard
    pdf pdf
    aanhangsels 2013-2014, nr. 7 (antwoord ontvangen op: 15 mei 2014)

Toezeggingen