34.859

Wijzigingswet financiële markten 2018Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 27 september 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 december 2017

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

20