34.873 (R2098)

Wijziging van de rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en SabaIn het kader van de herstructurering van het Koninkrijk in 2010 zijn de zeegrenzen tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba vastgesteld bij rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 29 maart 2018 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 januari 2018

titel

Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13