Staten-Generaal ontvangen Koning Abdullah IIWoensdag 21 maart 2018 ontvingen de Staten-Generaal Koning Abdullah II van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië. De Koning werd in de Eerste Kamer ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

In haar toespraak stond Voorzitter Broekers-Knol stil bij de bilaterale betrekkingen tussen Jordanië en Nederland. Beide landen zijn zeer toegewijd aan het bevorderen van internationale vrede en veiligheid. Ze refereerde aan het vorige bezoek van de Koning in 2006. Destijds was nog helemaal geen sprake van een oorlog in Syrië en had de wereld nog niet van ISIS of Daesh gehoord. Broekers-Knol sprak haar grote waardering uit voor de rol die Jordanië speelt in de regio, met name ten aanzien van de opvang van de vele vluchtelingen uit buurland Syrië. Ze prees de samenwerking tussen beide landen bij de strijd tegen de gezamenlijke vijand ISIS. In Jordanië zijn meerdere F-16's van de Nederlandse luchtmacht gestationeerd die van daaruit deelnemen aan de internationale coalitie tegen ISIS.

Koning Abdullah dankte op zijn beurt Nederland voor de steun die het geeft op diverse terreinen en benadrukte in navolging van Voorzitter Broekers-Knol het belang van internationale samenwerking om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

Tijdens de uitvoerige en open gedachtewisseling die volgde werd gesproken over tal van onderwerpen. Vanzelfsprekend kwam de vluchtelingenproblematiek uitgebreid aan bod: Jordanië vangt miljoenen vluchtelingen op binnen haar grenzen, uit Syrië maar ook uit andere landen in de regio die de laatste jaren zijn geteisterd door oorlog en instabiliteit. De Koning gaf aan dat 20 tot 40 procent van de Jordaanse bevolking nu uit vluchtelingen bestaat en dit heeft onmiskenbaar invloed op de samenleving en de economie van het land.

Een ander prominent onderwerp was de strijd tegen ISIS en terrorisme in het algemeen. De Koning vertelde over de inspanningen van Jordanië bij het tegengaan van radicalisering en schetste hoe de gruwelijke executie van een Jordaanse gevechtspiloot door ISIS het land diep raakte en tegelijkertijd de vastberadenheid ten aanzien van het verslaan van ISIS versterkte. Jordanië en Nederland werken samen binnen de internationale militaire coalitie die tegen ISIS strijdt. De Nederlandse F-16's die ISIS in dat kader bestrijden boven Syrië en Irak opereren vanaf de Jordaanse luchtmachtbasis Al-Azraq.

Ook andere belangrijke thema's op het gebied van buitenlands beleid passeerden de revue, zoals het Israelisch-Palestijns conflict, de ontwikkelingen op de Westelijke Balkan en de situatie in Iran. Daarnaast werd gesproken over de mogelijkheden voor economische samenwerking. De Koning toonde zich zeer geïnteresseerd in de Nederlandse expertise op het gebied van watermanagement en landbouw en sprak de hoop uit op die terreinen meer samenwerking tussen Jordanië en Nederland tot stand te kunnen brengen.

Naast de beide Kamervoorzitters waren bij de ontmoeting de Eerste Kamerleden Janny Vlietstra (PvdA, Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking), Sybe Schaap (VVD), Herman Schaper (D66), Bastiaan van Apeldoorn (SP, Voorzitter van de Commissie Europese Zaken) en Arda Gerkens (SP, Voorzitter van de commissie Economische Zaken/Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en de Tweede Kamerleden Pia Dijkstra (D66, Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken) en Raymond de Roon (PVV, Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Anne Mulder (VVD) aanwezig.

Koning Abdullah werd vergezeld door de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi en andere bewindspersonen en vertegenwoordigers uit het Jordaanse bedrijfsleven.


Deel dit item: