Kamerleden nemen deel aan vergadering IPUVijf Kamerleden hebben deelgenomen aan de 138e sessie van de Inter-Parlementaire Unie, die van 23 tot en met 28 maart 2018 plaatsvond in Genève. Het betrof de Eerste Kamerleden Joop Atsma (CDA), Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD) en Arda Gerkens (SP) en de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Raymond de Roon (PVV).

Zij vergaderden daar samen met ongeveer 750 collega's uit ruim 170 parlementen van over de hele wereld. Het hoofdthema van de bijeenkomst was het versterken van de wereldwijde regelgeving ten aanzien van migranten en vluchtelingen. De IPU nam daarover een verklaring aan. Verder werd over tal van onderwerpen gesproken, die op de agenda van de Verenigde Naties staan. Zo kwam onder meer de moeilijke situatie aan de orde van parlementariërs in Venezuela en Turkije. De IPU constateerde in een onderzoeksrapport dat het afgelopen jaar in acht landen de rechten van in totaal 237 parlementariërs waren geschonden. Tevens is de IPU, samen met de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, begonnen met een onderzoek naar seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen in parlementen in Europa.

De IPU heeft tijdens deze sessie ook een resolutie aangenomen naar aanleiding van een 'actualiteitsdebat' over de consequenties van de Amerikaanse beslissing om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Dit debat was aangevraagd door de delegaties van Turkije, Koeweit, Bahrein en de Palestijnse Autoriteit. De resolutie bevat een scherpe veroordeling van het besluit van de regering-Trump. De Nederlandse delegatie heeft, net als veel andere Europese delegaties, haar sterke reserves over deze resolutie uitgesproken.

De Nederlandse delegatie heeft voor een Belgisch voorstel gestemd in de commissie voor Democratie en Mensenrechten om, waarschijnlijk tijdens de najaarssessie in oktober 2018, een debat te houden over de rol van parlementen in de bescherming van LGTBI-rechten.

Tot slot nam de IPU twee resoluties aan, één over "sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development" en één over "engaging the private sector in implementing the Sustainable Development Goals, especially on renewable energy" . Drie leden van de Nederlandse delegatie zijn door de assemblee gekozen als lid van drie commissies: Agnes Mulder in de commissie voor Duurzame Ontwikkeling, Financiën en Handel, Arda Gerkens in de commissie voor Democratie en Mensenrechten en Raymond de Roon, vanaf oktober 2018, in de commissie voor Midden-Oosten Zaken.

De Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, bezocht de parallelle bijeenkomst van de wereldwijde organisatie van parlementsgriffiers, de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP).

Meer informatie over de Inter-Parlementaire Unie is te vinden op www.ipu.org.


Deel dit item: