Werkbezoek Kamerleden aan BrusselZondag 10 en maandag 11 juni 2018 heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer een werkbezoek gebracht aan het NAVO-hoofdkwartier en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO en de EU in Brussel.

Werkbezoek Kamerleden aan Brussel
Grotere versie foto

De commissie bezocht Brussel om meer inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en in de diverse initiatieven op het gebied van defensie die zijn gestart binnen de Europese Unie.

Hiertoe bracht de commissie een bezoek aan het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO dat sinds begin dit jaar in gebruik is. De commissie voerde gesprekken met militaire en civiele medewerkers over onder meer de aanstaande NAVO-top op 11 en 12 juli, waar alle regeringsleiders van de NAVO-lidstaten bijeen zullen komen om te spreken over recente ontwikkelingen op veiligheidsgebied en de koers van het bondgenootschap. De vorige NAVO-top vond plaats in 2016.

Ook kwamen thema's als de recent uitgebrachte Defensienota, de militaire mobiliteit op het Europese continent en de defensie-uitgaven van de NAVO-lidstaten ter tafel, alsmede diverse missies die onder NAVO-vlag worden uitgevoerd. Nederlandse militairen zijn momenteel onder meer actief in de NAVO-missies in Afghanistan (Resolute Support) en de Baltische Staten (Enhanced Forward Presence).

Tevens sprak de commissie met de secretaris-generaal van de Parlementaire Assemblee van de NAVO, David Hobbs. In deze assemblee zijn parlementariërs uit alle NAVO-lidstaten vertegenwoordigd en worden vraagstukken die van belang zijn voor de NAVO op parlementair niveau besproken. Ook de plaatsvervangend secretaris-generaal en opvolger van Hobbs vanaf 2020, Ruxandra Popa, was bij het gesprek aanwezig.

Tijdens gesprekken bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie werd gesproken over de defensie-initiatieven binnen de Europese Unie. Op het gebied van defensie en veiligheid heeft de Europese Unie de laatste jaren diverse stappen gezet zoals het opzetten van een Europees Defensiefonds (EDF) en het sluiten van de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO). Deze samenwerking beoogt meer coördinatie aan te brengen binnen het defensiebeleid van de verschillende Europese lidstaten. In dat kader werd ook gesproken over de samenhang tussen de defensieactiviteiten die de NAVO en de EU ontplooien.

De commissie werd tijdens het bezoek ontvangen door de Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO, Marjanne de Kwaasteniet, en door de Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Robert de Groot.

In totaal namen tien leden van de commissie BDO deel aan het werkbezoek: Vlietstra (voorzitter commissie BDO, PvdA), Schaap (vicevoorzitter BDO, VVD), Van Kappen (VVD), Knip (VVD), Martens (CDA), Schaper (D66), Stienen (D66), Faber-Van de Klashorst (PVV), Lintmeijer (GroenLinks) en Ten Hoeve (OSF).


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Werkbezoek Kamerleden aan Brussel
Afbeelding 1 - Werkbezoek Kamerleden aan Brussel