Wetsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PvdD en PVV.

De 

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel

Tijdens dat debat werd een zevental moties ingediend. De hoofdelijke stemmingen over het wetsvoorstel en over vijf moties vinden plaats op 10 juli 2018.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.Deel dit item: