Behandeling Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet afgerond en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Economische Zaken en Klimaat gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat zijn de 

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 3 juli 2018.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, OSF en D66.

Tegen: GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

De 

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De 

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fracties van GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

Na een korte heropening van het plenaire debat in derde termijn is het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, PvdD, 50PLUS, OSF en PVV.

Tegen: PvdA, GroenLinks, SP en D66.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De 

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De

is als hamerstuk afgedaan.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.Deel dit item: