Kamer akkoord met afschaffen raadgevend referendumDe Eerste Kamer is dinsdag 10 juli in een hoofdelijke stemming akkoord gegaan met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet raadgevend referendum in te trekken (34.854). 40 senatoren stemden voor de intrekking, 35 senatoren stemden tegen.

Minister Ollongren tijdens het debat op 3 juli jl.
Grotere versie foto

De Eerste Kamer stemde dinsdag ook hoofdelijk over vier moties die tijdens het debat op 3 juli werden ingediend en over een motie die tijdens een derde termijn van het debat werd ingediend.

Een motie van senator Van Hattem (PVV) die de regering oproept - indien voorliggende intrekkingswet wordt aangenomen - de bekrachtiging en publicatie in het Staatsblad uit te stellen totdat de rechter heeft beslist in de zaak die de organisatie Meer Democratie heeft aangespannen tegen de Staat, werd met 9 stemmen voor en 66 stemmen tegen verworpen.

Een motie van Van Hattem om uitstel van de stemming over het wetsvoorstel totdat de rechter in dezelfde zaak uitspraak heeft gedaan, werd met 11 stemmen voor en 64 stemmen tegen verworpen.

Een motie van SP-senator Kohler die de regering verzoekt met een voorstel te komen om de wet Intrekking van de Wet referendum zodanig aan te passen dat deze wet wel referendabel is, werd met 35 stemmen voor en 40 stemmen tegen verworpen.

Een motie van GroenLinks-senator Lintmeijer die de regering verzoekt met een initiatief te komen voor een visie op nieuwe vormen van directe democratie, werd met 45 stemmen voor en 30 stemmen tegen aangenomen.

Een motie van senator Van Hattem die de minister vraagt de rechtsgang naar de besruursrechter open te houden inzake een referendabiliteit besluit over de intrekkingswet, werd met 11 stemmen voor en 64 stemmen tegen verworpen.

Het raadgevend referendum werd in juli 2015 geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. Het kabinet meent dat het nationaal raadgevend referendum als tussenstap niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Er zijn twee referenda gehouden: de eerste op 6 april 2015 over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne, de tweede op 21 maart 2018 over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Op deze intrekkingswet is de Wet raadgevend referendum zelf niet van toepassing.

De Tweede Kamer had het intrekkingsvoorstel op 22 februari 2018 in een hoofdelijke stemming met 76 tegen 69 stemmen aangenomen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Minister Ollongren tijdens het debat op 3 juli jl.
Afbeelding 1 - Minister Ollongren tijdens het debat op 3 juli jl.