Stemming Samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging provinciegrensVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 23.01 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging provinciegrens

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (34824).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Er zijn geen stemverklaringen. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.