Stemming Samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en HaarlemmermeerVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 23.04 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34827).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Iemand een stemverklaring? Neen. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.