Moties bij Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)