29.200 V, E

Motie-Van Gennip (CDA) c.s. inzake het vasthouden aan het beleid over AfrikaIn deze motie wordt de regering verzocht in haar bilaterale en multilaterale gesprekken vast te houden aan de zuivere oriëntatie zoals verwoord in de beleidsnota's "Aan elkaar verplicht"PDF-document en "Sterke mensen, zwakke staten"PDF-document over Afrika die als uitgangspunt van het beleid dienen.Kerngegevens

nummer 29.200 V, E
ingediend 25 mei 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 juni 2004 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) J.J.A.M. van Gennip
mede ondertekend door G.J. de Graaf (VVD)
E. van Middelkoop
R. Rabbinge
E. van Thijn
dossier(s) Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend tijdens het beleidsdebat Buitenlandse Zaken (inclusief Ontwikkelingssamenwerking en exclusief het onderdeel NAVO). Voor de begrotingsbehandeling 2005 wordt de follow-up van deze motie nagegaan.

Op 27 mei 2005 heeft de Kamer een brief (29.800 V, D) ontvangen van de minister voor ontwikkelingssamenwerking over de uitvoering van deze motie.