Moties bij Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen (30.096)