30.096, F

Gewijzigde motie-Engels (D66) c.s. inzake herstel van de inperking van het gemeentelijk belastinggebiedIn deze gewijzigde motie wordt de regering verzocht nog tijdens deze kabinetsperiode maatregelen te nemen tot herstel van het belastinggebied voor gemeenten. Zonder dat die maatregelen bij daadwerkelijke uitvoering leiden tot verhoging van de collectieve lastendruk.Kerngegevens

nummer 30.096, F
ingediend 20 december 2005
gewijzigd 20 december 2005
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 december 2005 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan, de fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door M.L. Bemelmans-Videc
S.J. van Driel
R.H. Hessing
H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
dossier(s) Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen (30.096)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer op 13 november 2006 een brief (30.096, 26)PDF-document gestuurd, waarin verwezen wordt naar het rapport 'Scenario's gemeentelijk belastinggebied in relatie tot de bestuurlijke verhoudingenPDF-document' als reactie op deze motie.