23.778, nr. 13d

Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake het instandhouden van onrendabele BVE-instellingenDe regering wordt verzocht in de Amvb een bepaling op te nemen waardoor onrendabele vestigingen in bepaalde regio's in stand kunnen blijven. Hierdoor moet een goed bereikbaar en toegankelijk BVE-aanbod gewaarborgd worden.Kerngegevens

nummer 23.778, nr. 13d
ingediend 23 oktober 1995
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 31 oktober 1995 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) M.F. Jaarsma
mede ondertekend door A. de Jager
J.A. Schoondergang-Horikx
E.K. Tuinstra
K. Veling
dossier(s) Wet educatie en beroepsonderwijs (23.778)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs