Drs. J.A. Schoondergang-Horikx (GroenLinks)foto van drs. J.A.  Schoondergang-Horikx  (GroenLinks)

Cobi Schoondergang-Horikx (1933) was van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Schoondergang-Horikx is op 26 september 2023 overleden en werd herdacht tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 14 november 2023.


Anciënniteit

2919 dagen
(13 juni 1995 tot 10 juni 2003)