23.552, nr. 31c

Motie-Pitstra (GroenLinks) c.s. inzake onderzoek naar de groeicijfers van SchipholDe regering moet de Rekenkamer of het Centraal planbureau een onderzoek laten instellen naar de groeicijfers met betrekking tot Schiphol. Dit om er zeker van te zijn dat de bij de Mer en Amer gebruikte cijfers betrouwbaar zijn.Kerngegevens

nummer 23.552, nr. 31c
ingediend 28 november 1995
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 4 december 1995 ingetrokken
indiener(s) T. Pitstra
mede ondertekend door M. Bierman
W.Th. de Boer
J.A. Schoondergang-Horikx
J.H. Zwerver
dossier(s) Financiële-verhoudingswet Rijk en gemeenten Schiphol en omgeving (23.552)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)