26.873, nr. 209e

Motie-Schuurman (RPF/GPV) c.s. inzake stimulering tweede universitaire studierichtingIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de kwaliteit van het universitaire onderwijs en naar de mogelijke belemmeringen die het volgen van een tweede studierichting in de weg staan.

In dat onderzoek moet de mogelijkheid betrokken worden dat daarvoor gekwalificeerde studenten - onder strenge condities - financieel gestimuleerd of ondersteund worden.Kerngegevens

nummer 26.873, nr. 209e
ingediend 27 juni 2000
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2000 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door M. Bierman
L. Ginjaar
G. Holdijk (SGP)
J.A. Schoondergang-Horikx
E.H. Schuyer
D. van Vugt
H.E.S. Woldring
D.J. Wolfson
dossier(s) Wet studiefinanciering 2000 (26.873)
behandelende commissie(s) commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs

Bijzonderheden

In de brief van 12 april 2002 doet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verslag van de uitvoering van de motie.

Tijdens het beleidsdebat over het onderdeel Wetenschap en Hoger Onderwijs op 12 april 2005 kwam ook het volgen van een tweede studie aan de orde.