28.034, nr. 123c

Motie-Stevens (CDA) c.s. inzake het instrument van de terugwerkende kracht in belastingwettenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor fiscale wetswijzigingen die terugwerkende kracht bevatten (ten nadele van de belastingplichtigen) altijd eerst het advies van de Raad van State in te winnen alvorens deze voor te leggen aan de Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 28.034, nr. 123c
ingediend 11 december 2001
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 11 december 2001 ingetrokken
indiener(s) W.F.C. Stevens
mede ondertekend door P.B. Boorsma
J. Rensema
E.H. Schuyer
E. ter Veld
J.P. de Vries
dossier(s) Belastingplan 2002-II Economische infrastructuur (28.034)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)