27.484 (R1669), nr. 174

Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake een rapport van de regering over art. 91, lid 3 GrondwetIn deze motie wordt de regering verzocht een rapport uit te brengen over de vraag in hoeverre de problematiek geregeld in art. 91, lid 3 Grondwet, en de verwijzing naar art. 91, lid 3 in art. 92, een andere regeling behoeft, alsmede over de vraag of en, zo ja, hoe deze problematiek is geregeld in de lidstaten van de Europese Unie.Kerngegevens

nummer 27.484 (R1669), nr. 174
ingediend 18 december 2001
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 3 april 2007 ingetrokken
indiener(s) E.C.M. Jurgens
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
M. Bierman
J. Kohnstamm
L.H.G. Platvoet
R.F. Ruers
J.P. de Vries
dossier(s) Goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (27.484 (R1669))
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken

Bijzonderheden

  • De commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van staat heeft op 28 november 2005 een verslag van een mondeling overleg met de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over wijzigingen in de Grondwet (EK 30.300 VII, A) uitgebracht. De commissie heeft op 23 januari 2006 aanvullende informatie over toezeggingen en voornemens over wijgingen van de Grondwet ontvangen. De commissie heeft op 31 januari 2006 een brief van de minister van 23 januari 2006 (30.300 VII, EK D) met aanvullende informatie besproken.
  • De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 4 februari 2008 een verslag van een schriftelijk overleg met de ministers voor Buitenlandse Zaken, voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Justitie over een notitie over een met de Verenigde Naties te sluiten raamverdrag inzake internationale strafhoven (EK 31.200, B) uitgebracht.