27.751, nr. 10f

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake het tussentijds evalueren van de Wet dualisering gemeentebestuur alvorens wetgevingstrajecten in gang te zettenIn deze motie wordt de regering verzocht de wet dualisering gemeentebestuur te evalueren alvorens de afweging te maken of de twee aangekondigde wetgevingstrajecten met betreking tot de overdracht van bestuursbevoegdheden van gemeenteraad aan college van burgemeester en wethouders in gang moet worden gezet.Kerngegevens

nummer 27.751, nr. 10f
ingediend 26 februari 2002
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2002 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, OSF en CDA stemden voor.
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door W.Th. de Boer
G. Holdijk (SGP)
J.J.M. van der Lans
J.A. Schoondergang-Horikx
dossier(s) Wet dualisering gemeentebestuur (27.751)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden

De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft op 19 april 2002 en op 27 juni 2002 een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin die meedeelt dat de regering deze motie niet zal uitvoeren.