24.606, nr. 1c

Motie-Van den Broek-Laman Trip (VVD) c.s. inzake overleg met de vier grote steden en provincies over financiële kader overgangswet verzorgingshuizenDe regering wordt gevraagd zo snel mogelijk met de provincies en vier grote steden tot overeenstemming te komen over het financiële kader van de Overgangswet verzorgingshuizen. Over het resultaat moet de regering rapporteren aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Over het financiële kader is nog geen overeenstemming bereikt en dit leidt tot financiële risico's.Kerngegevens

nummer 24.606, nr. 1c
ingediend 24 september 1996
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 1 oktober 1996 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) N.H. van den Broek-Laman Trip
mede ondertekend door J. Hendriks
J. van Leeuwen
J.A. Schoondergang-Horikx
E.K. Tuinstra
E. ter Veld
dossier(s) Overgangswet Verzorgingshuizen (24.606)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport