24.455, nr. 245g

Motie-De Jager (VVD) c.s. inzake monitoring van de wet decentralisatie huisvestingsvoorzieningenDe regering wordt verzocht de monitoring van de wet decentralisatie huisvestingsvoorzieningen onder andere de volgdende aspecten betrekken.

  • de toereikendheid van de aan de gemeente verstrekte financiële middelen om te voorzien in adequate huisvesting
  • de knelpunten die zich mogelijk voordoen
  • het overleg en afstemming tussen gemeenten die nevenvestigingen binnen hun grenzen hebben


Kerngegevens

nummer 24.455, nr. 245g
ingediend 2 juli 1996
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 2 juli 1996 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) A. de Jager
mede ondertekend door M.Y. Linthorst (PvdA)
J.A. Schoondergang-Horikx
E.K. Tuinstra
K. Veling
F.J.M. Werner
dossier(s) Decentralisatie huisvestingsvoorzieningen onderwijs (24.455)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs