23.909, nr. 114f

Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake toegang gesanctioneerden tot verzekeringenDe regering wordt verzocht voor inwerkingtreding van de Wet te regelen dat gesanctioneerden hun arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen continueren gedurende de periode waarin in hun WW-uitkering had geduurd. Verder moeten gesanctioneerden als zij niet voor ziektekosten zijn verzekerd, worden toegelaten tot de Ziekenfondsverzekering.Kerngegevens

nummer 23.909, nr. 114f
ingediend 16 april 1996
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 23 april 1996 ingetrokken
indiener(s) M.F. Jaarsma
mede ondertekend door W.Th. de Boer
J. van Leeuwen
K. Veling
J.M.A.M. de Wit
dossier(s) Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (23.909)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)